Srpska zastava Engleska zastava

Usluge

ENGLESKI – NEMAČKI - SRPSKI JEZIK

Prevođenje sa srpskog na engleski i nemački jezik, kao i sa navedenih jezika na srpski.

Direktno prevođenje sa engleskog na nemački, kao i sa nemačkog na engleski jezik.

Prevođenje sa overom sudskog tumača.

Po potrebi, pružamo usluge usmenog prevođenja u svojstvu sudskog tumača.

Vršimo usluge overe kod notara, kao i usluge prevođenja prilikom venčanja.

Prevodimo ličnu i poslovnu dokumentaciju svih vrsta: uverenja, izvode, svedočanstva, diplome, nastavne planove i programe, ugovore, ovlašćenja, dokumentaciju za javne nabavke, rešenja, licence i druga dokumenta, ali i naučne radove, medicinsku dokumentaciju, i, uopšte, tekstove iz svih oblasti.

Takođe vršimo lekturu tuđih prevoda, popunjavanje formulara.