Srpska zastava Engleska zastava

Cenovnik

Cene prevoda obračunavaju se po prevodilačkoj strani.

Jedna prevodilačka strana – 1800 znakova sa prazninama.

U sledećoj tabeli date su cene po prevodilačkoj strani.

Prevod sa overom sudskog tumača Prevod bez overe sudskog tumača
Sa engleskog na srpski 1000 dinara 900 dinara
Sa srpskog na engleski 1000 dinara 900 dinara
Sa nemačkog na srpski 1300 dinara 1100 dinara
Sa srpskog na nemački 1300 dinara 1100 dinara
Sa engleskog na nemački 1500 dinara 1300 dinara
Sa nemačkog na engleski 1500 dinara 1300 dinara
Hitni slučajevi 1200 / 1500 dinara 1200 / 1500 dinara

Overa kod notara i usmeno prevođenje je po dogovoru.

Plaćanje se može vršiti kako gotovinski, tako i preko računa.

Prevode možete preuzeti lično, imejlom (ako je reč o prevodima bez overe sudskog tumača) ili vam ih možemo poslati (besplatno) poštom.

Overene prevode izdajemo vam u dva primerka (u okviru redovne cene).